Proves Cambridge

Des de l’escola preparem als alumnes per a una bona certificació en llengua anglesa. Com som centre examinador, el nostre professorat d’anglès, a partir de 2n de Primària fins a 2n de Batxillerat, passa unes proves de nivell durant la classe i a tots aquells alumnes que veiem preparats per a obtenir una certificació ho comuniquem a les famílies i els facilitem la inscripció, taxes d’examen i elaboració de les proves.

Cada any presentem un grup d’alumnes per a l’obtenció de les diferents titulacions: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE i CAE.