PAC

 

Des del 2009 l’escola participa en el Programa d’Auxiliars de Conversa amb l’objectiu de millorar l’ensenyament i la comunicació dels estudiants en anglès.

Les auxiliars de conversa són natius de parla anglesa originaris de diferents països (Canadà, Estats Units, Irlanda, Anglaterra, Escòcia…) que han superat un procés de selecció i formació.

El Programa d’Auxiliars de conversa és un dels recursos que utilitza l’escola per millorar l’aprenentatge de l’anglès a l’escola. És el complement idoni per desenvolupar la part oral i auditiva de les llengües estrangeres. L’auxiliar desenvolupa la competència oral i auditiva de la llengua amb grups d’alumnes de les diferents etapes de l’escola segons un horari establert. També participa en diferents projectes de centre on la llengua vehicular és l’anglès.