Divendres, 09 Novembre 2018 00:00

Barcelona, 8 de novembre de 2018

Benvolgudes famílies:

 En aquest primer trimestre hem de procedir a la renovació de la meitat dels membres que formen el Consell Escolar del Centre. Per aquest motiu, en el dia d’avui s’ha fet la convocatòria i s’ha publicat el calendari electoral i el dia 12 de novembre es constituirà la Comissió electoral que organitzarà tot el procés.

 Pel que fa al cens electoral, informem que a partir d’avui i fins al proper dijous dia 13 de novembre es podran verificar si les dades que hi figuren són les correctes. Hi haurà el document a disposició de qualsevol pare o mare a la recepció de l’escola En cas d’alguna errada, podeu fer la reclamació oportuna per escrit. El cens està format per tots els pares i mares o tutors legals dels alumnes matriculats en el centre en el moment de la convocatòria d’eleccions. En la confecció del cens s’han tingut en compte els criteris següents:

 En cas de pares separats, poden participar-hi tots dos i elegir i ser elegits membres del consell escolar. Només aquells pares que hagin estat privats de la pàtria potestat mitjançant una sentència judicial ferma han de ser exclosos del procés i no poden ni escollir ni ser escollits. La guàrdia i custodia concedida només a un dels pares no exclou l’altre de poder escollir o de ser escollit membre del consell escolar. Per poder participar en el procés, s’ha d’acreditar la condició de pare, mare o tutor legal.

 En el cas de famílies reconstituïdes, no poden participar-hi (ni escollir ni ser escollits) les noves parelles del pare o mare si és que no han fet el tràmit d’adopció del menor.

 Pel que fa a les possibles candidatures, aquells pares o mares que desitgin ser elegits per ser membres del Consell Escolar podran presentar les respectives candidatures individualment a la directora del centre a partir de la publicació del cens escolar respectiu. El termini màxim de presentació de candidatures acaba el proper dilluns dia 19 de novembre a les 18:00 hores.

Gràcies per la vostra col•laboració.

Dorotea Menacho
Directora General

 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR   D'acord amb el que preveuen els articles 26, 27, 28 i 29 de les NORMES DE PROCEDIMENT, em plau de convocar les eleccions al Consell Escolar del centre als diversos sectors de la comunitat educativa: professors, pares, mares i tutors legals dels alumnes i alumnes, d’acord amb les precisions següents:

 • El calendari electoral està exposat al taulell d’anuncis del centre.

 • Els censos electorals estan a disposició dels electors en els respectius documents a la secretaria del centre o a recepció fora de l’horari de secretaria.

 • Les possibles reclamacions a inscripcions dels censos electorals es faran mitjançant escrit dirigit a la directora del centre dins del termini establert de tres dies lectius, entre el dia 8 i 13 de novembre de 2018.

 • Tots els que figurin en el cens publicat el dia 15 de novembre tenen dret a participar en les eleccions.

 • Les candidatures s’han de presentar per escrit a la directora del centre, adjuntant fotocòpia del DNI en el període comprés entre el dia 8 i el 19 de novembre.

 • El nombre de representats que renoven per a cada sector en la present convocatòria és el següent:

  ProfessorsPares i mares AlumnesPAS
  212 0

 • Les votacions tindran lloc el proper dia 29 de novembre amb l’horari següent:

  SectorHora Lloc
  Professors 10:30 – 11:30 i 13:00 – 14:00 Sala professors planta baixa
  Pares i mares 16:00 – 18:00 Vestíbul de porteria
  Alumnes 8:30 – 10:30 Passadissos secundària

 • Els electors tindran a disposició paperetes per a la votació amb els noms de tots els candidats.

Agraeixo la vostra participació en aquest acte.

Barcelona, 8 de novembre de 2018

Firma del titular i segell de l'escola

CALENDARI ELECTORAL Dia  Accions
  8 Novembre
 • Convocatòria formal de les eleccions al Consell escolar (15 dies abans eleccions)
 • Publicació del calendari.
 • Publicació del cens dels diferents sectors (professorat, pares, alumnes i PAS) al taulell d’anuncis de l’escola.
 • Inici del període de reclamacions al cens (3 dies lectius)
 • Inici del termini de presentació de les candidatures.
  12 Novembre
 • Constitució de la comissió electoral.
  13 Novembre
 • Finalitza el termini de reclamacions al cens electoral. Si no n’hi ha, el cens es considera definitiu.
  14 Novembre
 • Constitució de les meses electorals. Segons la Resolució ENS/2232/2018, abans de 14 de novembre de 2018.)
  15 Novembre
 • Resolució de les reclamacions al cens d’electors (2 dies lectius) i publicació del cens definitiu.
  19 Novembre
 • Finalitza el termini de presentació de les candidatures.
 • Comença el període de reclamacions a les candidatures (2 dies lectius).
  21 Novembre
 • Finalitza el període de reclamacions a les candidatures.
  23 Novembre
 • Resolució de les reclamacions a les candidatures (2 dies lectius) i publicació de les candidatures definitives. (3 dies abans eleccions)
  29 Novembre
 • Realització de les eleccions de cada sector i resolució de les reclamacions (segons la Resolució ENS/2232/2018, entre el 26 i el 30 de novembre).
  30 Novembre
 • Publicació de la composició del Consell escolar (1 dia lectiu).
 • Inici del període de reclamacions a les eleccions (2 dies lectius).
 • Convocatòria de la reunió constitutiva del Consell escolar (2 dies d’antelació).
  4 Desembre
 • Finalització del període de reclamacions a les eleccions.
  10 Desembre
 • Resolució de les reclamacions a les eleccions del Consell Escolar
  13 Desembre
 • Realització de la reunió constitutiva del Consell escolar. (Segons Resolució ENS/2172/2016, abans del 21 de desembre)

Barcelona, 8 de novembre de 2018

Firma del titular i segell de l'escola
 

COMPOSICIÓ DE LES MESES ELECTORALS


   D'acord amb la Resolució ENS/2232/2018, en aplicació del que s'estableix a l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost i en els articles 12 i 13 de les NORMES DE PROCEDIMENT, em plau de comunicar al conjunt de la comunitat escolar la composició de les diferents MESES ELECTORALS que es responsabilitzaran de la votació i l’escrutini en el procés electoral del nou Consell escolar.

Mesa electoral del sector del professorat:
 1. Jordi Vila Mas – Director Pedagògic E. Primària.
 2. Carmen del Salvador López - Professora amb més antiguitat en el centre.
 3. Laura Cortés Duque - Professora amb menys antiguitat en el centre.

Mesa electoral del sector de pares i mares:
 1. Dorotea Menacho Pascual - Directora Titular.
 2. Sandra Aura Agudo - Presidenta de l’AMPA.

Mesa electoral del sector d’alumnes:
 1. Maria Clarós Casañas – Directora Pedagògica Secundària.
 2. Carlos Fernando Royo Seguy - Alumne de més edat del cens electoral.

Aquestes meses assumiran les funcions descrites en aquestes NORMES DE PROCEDIMENT a l’article 12.


Barcelona, 14 de novembre de 2018


 

CANDIDATS A REPRESENTANTS DE LA COMUNITAT ESCOLAR


  En el termini previst en el CALENDARI ELECTORAL per a la constitució del nou Consell escolar, publicat el dia 8 de novembre, les candidatures presentades a la comissió electoral i que compleixen els requisits establerts en l'article 15 de les NORMES DE PROCEDIMENT són les següents:

SECTOR: PARES/MARES D’ALUMNES

Candidats:
 • Elisabet Primé Torrent
 • Elisabet Planas Boada
 Per tal de fer reclamacions aquestes candidatures, cal que la persona interessada presenti per escrit a la mesa electoral abans del dia 21 de novembre. Si no es presenta cap reclamació, aquesta llista de candidats serà considerada definitiva.

Barcelona, 19 de novembre de 2018
Per la comissió electoral, la presidenta
Dilluns, 22 Octubre 2018 00:00


BICENTENARI  El passat dia 8 van concloure les celebracions del bicentenari de la nostra congregació. Ho vam celebrar tots junts al pati del col•legi!

Dijous, 04 Octubre 2018 00:00


 Enllaços verds Els enllaços verds del col•legi fan la seva primera reunió, per preparar un curs tot ple d’activitats!

Dimarts, 03 Juliol 2018 00:00


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Curs 2018-2019PERMANÈNCIES DE MATÍ

DESTINATARIS: Alumnes d’infantil i primària
DATES: Del 12 de setembre fins el 21 de juny
HORARIS: De dilluns a divendres de 8:00 a 9:00 h.
PREUS:
Dimecres, 23 Mai 2018 00:00

Jocs Florals Escolars
Sant Andreu 2018

Dimarts, 22 Mai 2018 00:00

Els nostres alumnes destacats
en l’àmbit científico-matemàtic

Dimecres, 16 Mai 2018 00:00


Dia de les Famílies 2018

AMPA

Divendres, 11 Mai 2018 00:00


El viatge de lʼALÍCIA

i lʼaventura de créixerEnguany recordem els 120 anys de la mort del Lewis Carroll. Va ser el creador de lʼAlícia, el personatge representat per una nena aventurera i curiosa que viatja al País de les Meravelles i a Través del mirall. Ambdós són móns fantàstics i surrealistes que amaguen significats interessants.Alícia, al principi, està desorientada i els personatges que va trobant no lʼescolten ni la comprenen. Es sent frustrada, plora i passa per importants canvis físics (creix molt de sobte, es fa molt petita…)
Un cop passa un temps comença a ser més autònoma i fins i tot es rebela i expressa les seves opinions, fet que a lʼAnglaterra del sXIX era impensable en un nen.

Totes aquestes aventures simplement ens mostren que: Fer-se gran no sempre és fàcil
I com ho fem?Sembla complicat però al final tots creixem i trobem el nostre lloc. Per fer-ho contem amb algunes estratègies: els nostres punts forts i febles • Quines són les coses que et donen energia extra, que et fan sentir bé, vital i amb ganes?
 • I contrariament, quines són les que et fan sentir malament, et provoquen pors?

Lʼexposició


En el marc de la Setmana Cultural, ens hem dibuixat a un autoretrat amb elements que representen les nostres fortaleses i febleses. Poden ser símbols de poder i força així com també de pors i emocions baixes. Tots ells també són part del nostre món i autoretrat interior.


El nostre autoretrat també creix, observeu com tots aquests dibuixos formen part dʼun projecte que va des dʼinfantil, passant per primària, ESO i fins batxillerat. Amb aquesta exposició admirem els retrats de nens de totes les edats i comprovem com tots compartim la mateixa aventura: lʼaventura de créixer!
Divendres, 06 abril 2018 00:00

El PROJECTE WHY?

a la façana de
Jesús Maria Sant AndreuAlgunes famílies i amics de lʼescola ens han preguntat sobre la tela que ara penja a la nostra façana. Pertany al projecte Why? que tot seguit us expliquem.

Lʼany 2013, la il.lustradora Carme Solé amb en Jaume Escala i amb motiu de la commemoració dels 25 anys de la Convenció dels Drets dels Infants, va desenvolupar el projecte Why? que implica a tota la ciutadania i que la convida a exposar als balcons els infants que ella mateixa ha pintat. Tots són infants reals, amb noms i cognoms i que han estat víctimes dʼalguna guerra i/o violència.
Podem veure aquests teles a diferents punts de Barcelona i fins i tot lʼAjuntament ha participat a aquest projecte.

La tela de la nostra façana és el retrat dʼuna nena mexicana desapareguda

Amb motiu del 80 aniversari del Gernika de Picasso i en el marc de la Setmana Cultural del col.legi, la Carme Solé ens va visitar el 18 de maig del 2017 i va pintar per a lʼescola una de les seves teles. En aquesta ocasió va representar el rostre dʼuna nena mexicana desapareguda. Mirar els ulls dʼaquest rostre ens fa reflexionar entorn de la infància i les conseqüències de les guerres.

La Carme Solé va pintar davant els alumnes

Mentrestant alumnes de Dibuix de ESO1, ESO4 i Batxillerat artístic van llegir en veu alta el llibre de Bertold Brecht il.lustrat per la Carme Solé, La croada dels nens.
Al final de la sessió, la Carme va respondre a les moltes preguntes que els alumnes tenien i sobre tot va donar savis i motivadors consells als alumnes de lʼitinerari artístic.
Avui ja podem contemplar a la nostra façana aquesta tela que servirà per fer de Sant Andreu un barri més solidari i reivindicatiu amb les víctimes de guerres i conflictes.

La nostra façana llueix més solidària

Ara la Carme està immersa en la preparació dʼuna gran exposició retrospectiva que podreu veure a partir del proper 19 dʼabril del 2018 al Palau Robert de Barcelona. Nosaltres, no hi faltarem!
Carme Solé amb la tela que va exposar la façana de lʼAjuntament de Barcelona

El grup de batxillerat artístic amb la Carme Solé

Si voleu llegir més informació sobre aquest projecte i sobre la pintora i il.lustradora Carme Solé us adjuntem uns links.

Enllaç a la notícia de La Vanguardia del projecte Why?Enllaç a la web de lʼil.lustradora Carme Solé Vendrell

Dimecres, 19 Desembre 2018 00:00
Divendres, 14 Setembre 2018 00:00
Dimarts, 30 Gener 2018 00:00
La Pau 2018
Dilluns, 22 Gener 2018 00:00
Claudina 2018
Dimarts, 26 Desembre 2017 00:00
Objectiu Curs
Divendres, 10 Novembre 2017 00:00
Dijous, 02 Novembre 2017 00:00
Enllaços 2017

Tags populars

Adreça

Adreça:
Avinguda Meridiana, 392, 08030 Barcelona
Tel:
(034) 933 11 31 11
Web:
www.jm-santandreu.net
Email:
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Jesús-Maria

Les religioses de Jesús Maria ens dediquem a l’educació de nens i joves i tenim com a plataforma principal els nostres centres educatius. Proposem un procés personal de creixement que reconeix la propia feblesa, que treballa la solidesa interior, la constancia, la capacitat de superació, el coneixement personal, l’autoestima i l’acceptació dels altres.

Connecta amb nosaltres