Instal·lacions

L’escola està formada per dues línies a l’Educació Infantil i a l’Educació Primària, i per tres línies a l’ESO i al Batxillerat. A més de les aules de classe l’escola disposa de


 • aula de psicomotricitat
 • aula de música
 • aula d’informàtica
 • aula de tecnologia
 • 3 laboratoris: un de Física, un de Química i un de Ciències Naturals
 • aula de dibuix
 • aules del Batxillerat artístic
 • aules de suport
 • capella
 • biblioteca
 • menjador i cuina pròpia
 • 3 patis
 • saló d’Actes
 • sala de Conferències
 • sales de visites