Des que es va col·locar la primera versió,

s'ha produït algun canvi en ella a: